Przejście do sekcji:

zarządzenie nr 52/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok