Przejście do sekcji:

Zarząd SZS


Zarząd Szkolnego Związku Sportowego Gminy Zławieś Wielka
(po wyborach w dniu 8 września 2005 r.)

 

Przewodniczący: Robert Swiontek-Brzeziński – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej Z-ca Przewodniczącego:
Tomasz Tomkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Złejwsi WielkiejSekretarz:
Adam Lubiński – nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Górsku

Członek:

  • Tomasz Tłuchowski - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Górsku

drukuj całą stronę