Przejście do sekcji:

Dla rolników

SZACOWANIE STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W WYNIKU SUSZY

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zławieś Wielka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych.

Wnioski przyjmowane są do dnia 13 sierpnia 2019r.

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – pokój nr 3 jak również na stronie internetowej www.zlawies.pl i http://www.bip.zlawies.pl/ - biuletyn informacji publicznej

 

UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

                                                    Wójt

                                                     /-/ Jan Surdyka

Wróć