Przejście do sekcji:

Budowa drogi Czarne Błoto - Zarośle Cienkie

Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi gminnej Zarośle Cienkie – Czarne Błoto

 
Urząd Gminy informuje, że w dniu 17.02.2011 wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę drogi gminnej Zarośle Cienkie – Czarne Błoto za cenę 875.583,62 zł z Vat.

 

Urząd Gminy informuje, że w dniu 17.02.2011 wybrano ofertę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na przebudowę drogi gminnej Zarośle Cienkie – Czarne Błoto za cenę 875.583,62 zł z Vat.

Słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy zł 62/100.

W/w wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Za kryterium cena oferta otrzymała 100,00 pkt.

Informuję, że w przetargu złożyły oferty:

  1. Zakład Drogowo-Budowlany s.c., Rogowo 23, 87-162 Lubicz które za kryterium cena otrzymało 89,03 pkt.
  2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD, ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża które za kryterium cena otrzymało 70,63 pkt.
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno które za kryterium cena otrzymało 87,91 pkt.

 

W związku z powyższym zamawiający zawiadamia, że w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie po 28 luty 2011 r.


Wróć