Przejście do sekcji:

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zławieś Wielka - 5 czerwca 2011 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz uchwały Nr XXIX/221/2006 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie okręgów wyborczych,w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zławieś Wielka w okręgu wyborczym Nr 14, zarządzonymi na dzień 5 czerwca 2011 r.  podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej:

/Wyciąg z uchwały dotyczący okręgu nr 14/

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu /sołectwo/

Liczba wybieranych radnych w wyborach uzupełniających

14

Przysiek

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej pok. 33, tel. 56 674 13 29

 

 

(-) Jan Surdyka

    Wójt