Przejście do sekcji:

XIII sesja Rady Gminy - 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr Nr XIII/66/2007 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
U C H W A Ł A NR XIII/67/2007 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej
UCHWAŁA Nr XIII/68/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok