Przejście do sekcji:

Informacje dla Uchodźców

Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

W imieniu Konsula Honorowego Ukrainy Pana Krzysztofa Sikory oraz Wojewody Kujawsko-pomorskiego, a także Fundacji Gaudeamus, która prowadzi Projekt ,,Pomagamy lokalnie" zapraszamy na spotkanie informacyjno-doradcze z Uchodźcami z UA.

Z ramienia Fundacji Gaudeamus oraz Pana Konsula Honorowego Ukrainy w spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Regionalnego Punktu Informacyjno-Doradczego działającego przy Konsulacie Honorowym Ukrainy (Bydgoszcz, Kampus Wyższej Szkoły Gospodarki, ul Garbary 2, 52 567 07 86), w tym osoby biegle władające językiem ukraińskim.

Celem spotkania jest:

  • przedstawienie aktualnego zakresu działań i uprawnień Konsula Honorowego,
  • informacja nt. współpracy Konsula Honorowego z organami Ukrainy na terenie Polski tj. z Konsulem Generalnym UA w Gdańsku,
  • omówienie zakresu wsparcia oferowanego Uchodźcom przez Konsulat Honorowy w Bydgoszczy oraz instytucje współpracujące z Konsulem Honorowym (przedstawienie oferty),
  • omówienie zakresu wsparcia oferowanego przez Regionalny Punkt Informacyjno-Doradczy (przy Konsulacie Honorowym w Bydgoszczy),
  • wsparcie uchodźców działaniami wolontariuszy (konsultacje w sprawach zgłaszanych podczas spotkania).

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.06.2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w świetlicy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej 28.

Wróć