Przejście do sekcji:

Informacje dla Uchodźców

Nadanie numeru PESEL osobywatelom Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy,

       Wczoraj rozpoczęliśmy proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Wiele osób, rodzin schroniło się na terenie naszej gminy w Państwa cieplutkich i spokojnych domach. 

Nadanie numeru PESEL uprawnia do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.   
Pełne wsparcie związane z opieką zdrowotną, wsparciem socjalnym przysługiwać będzie od dnia przekroczenia granicy, a nie od dnia nadania numeru Pesel.

PESEL  nadawany jest zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Przy czym osobiście przy składaniu wniosku musi stawić się każda osoba, która ukończyła 12 lat. Konieczne jest również przybycie z młodszym dzieckiem wtedy, gdy jego opiekun nie posiada dokumentu tożsamości dziecka.

Wraz z nadaniem numeru Pesel następuje również utworzenie profilu zaufanego.

Proces ten jest czasochłonny.  Rejestracja jednej osoby trwa ok. 30 minut.

Procedura związana z nadaniem numeru Pesel odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego: I piętro (pokój nr  15 i 16).

Aby usprawnić ten proces i oszczędzić dodatkowego stresu naszym gościom,  postanowiliśmy umawiać się z Państwem telefonicznie (bądź mailowo) na konkretne dni i godziny spotkania. 

Osoby, które przekazały nam już swoje dane kontaktowe prosimy o cierpliwość. Będziemy dzwonić przynajmniej dzień wcześniej. O nikim nie zapomnimy!.

Osoby, które chciałyby zgłosić potrzebę wizyty w powyższej sprawie prosimy o kontakt, najlepiej mailowy: katarzyna.cimoch@zlawies.pl  lub agnieszka.hubner@zlawies.pl

Trudno nam obecnie odbierać telefony.

     Zdajemy sobie sprawę, że każdy chciałby być zarejestrowany jak najszybciej.   Dołożymy wszelkich starań, aby tak się stało. Mamy jednak ograniczone możliwości zarówno sprzętowe jak i kadrowe.  Musimy także zapewnić możliwość załatwienia pilnych spraw naszym obywatelom.      

I tutaj zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą, aby w miarę możliwości odłożyć na późniejsze dni załatwianie spraw w naszym referacie (dowody osobiste, meldunki, akty stanu cywilnego). Jeśli można poczekać ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu, bo termin upływu jego ważności przypada w czerwcu czy lipcu, zróbmy to.  Odłóżmy na chwilę meldunki.   

  Jest to sytuacja wyjątkowa i bardzo trudna zarówno dla Was i jak i dla nas. Wymaga współpracy i ogromnego zaangażowania. 

Państwa wyrozumiałość pozwoli nam sprawniej przeprowadzić proces rejestracji obywateli Ukrainy i uniknąć oczekiwania w kilkugodzinnych kolejkach.

 Więcej informacji na temat procesu rejestracji obywateli Ukrainy, profilu zaufanego, niezbędnych do rejestracji dokumentów oraz wzór wniosku o nadanie Pesel znajdziecie Państwo na stronie www.gov.pl w zakładce Cudzoziemiec w Polsce. 

Wróć