Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00 km do 0+709,00 ) w miejscowości Górsk – etap II a

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Dofinansowanie: 217 092  zł

Całkowita wartość: 620 027,07 zł

W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja nawierzchni jezdni – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4m, 0,50 m nawierzchnia z kruszywa,  pobocza gruntowe o szerokości 0,75m. Na początku oraz na końcu trasy odcinek będzie dowiązany wysokościowo do istniejącej nawierzchni.  Spływ wód odbywać się będzie zgodnie z istniejącym  zagospodarowaniem terenu. Ciąg drogi będzie obsługiwać ruch lokalny miejscowości Górsk  a także komunikacyjnie przydrożne miejscowości.

 

Wróć