Przejście do sekcji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej  ( ul. Długa nr100189C ) w m. Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 Dofinansowanie: 59 256 zł

Całkowita wartość : 80 217,91 zł

W ramach zadania wykonane zostaną dwa przejścia dla pieszych: przez ulicę Długą oraz przez drogę poprzeczną w miejscowości Rozgarty i Stary Toruń.  Przejścia dla pieszych zostaną w pełni oznakowane i oświetlone. Zamontowane zostaną barierki, wykonane zostaną wyodrębnione ciągi piesze w postaci chodników o wyjściowej szerokości 1,5m.

Wróć