Przejście do sekcji:

Teleopieka domowa

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.