Przejście do sekcji:

Spis powszechny

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 - kto, gdzie, kiedy i jak - najważniejsze informacje

Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego br.

Nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach będzie przedłużony do 16 lutego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 - ogłoszenie o naborze na rachmistrza

Wójt Gminy Zławieś Wielka - Gminny Komisarz Spisowy w Złejwsi Wielkiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.