Przejście do sekcji:

Fundusz Dróg Samorządowych

REMONT DROGI GMINNEJ NR 100193C

Celem projektu jest powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Celem projektu jest powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, poprawa i zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.