Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Zławieś Wielka realizuje projekt pn. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Gmina Zławieś Wielka otrzymała grant w wysokości 529.240,00 zł, za który zakupiono 141 laptopów, 24 komputery przenośne i 9 tabletów w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR„ finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego udział uczniów z rodzin popegeerowskich w zdalnej edukacji.
Sprzęt komputerowy został przekazany dzieciom i wnukom byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków.