Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Cyfrowa Gmina

wMlwtENsz8eZgAAAABJRU5ErkJggg==

 

Z dniem 04.05.2022 r. Gmina Zławieś Wielka zawarła umowę o przyznanie grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na łączną na kwotę 440 250,00 zł. Środki z pozyskanego grantu przeznaczone zostaną na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, zakup sprzętu komputerowego dla urzędu oraz jednostek podległych oraz modernizację i rozbudowę sieci komputerowej. Na realizację projektu gmina ma 18 miesięcy, jednak nie później niż do 30.09.2023 r.