Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

„Budowa miejsca rekreacji w Górsku”

jj0CmOHeI2nnqPtq0oPivhlbh37s0Vphb3y76AdX9HC6e36rZ6Z5H28YdAEAALwfgi4AAIAJCLoAAAAmIOgCAACYgKALAABgAoIuAACACQi6AAAAJiDoAgAAmICgCwAAYAKCLgAAgAkIugAAACb4BDUF2MRjHO2jAAAAAElFTkSuQmCC

 

20 sierpnia 2020 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała umowę o przyznaniu pomocy Nr 00928-6935-UM0211567/20 zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.71480.2020, o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Budowa miejsca rekreacji w Górsku” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: ożywienie społeczno – gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze LGD „ Zakole Dolnej Wisły do 2023 roku, które przyczyni się do wzmocnienia rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę palcu zabaw w miejscowości Górsk.

Kwota dofinansowania wynosi: 32 246,00 zł  ( 63,63% kosztów kwalifikowalnych )

W ramach projektu  powstanie plac zabaw na którym znajdą się następujące elementy: zestaw systemowy, huśtawka, sprężynowce, huśtawki wagowe, karuzela, piaskownica, ławki, kosz oraz regulamin. Nawierzchnia placu będzie trawiasta i piaskowa, wokół urządzeń wyznaczone zostaną strefy bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji zastosowanych urządzeń.

Operacja dofinansowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zakole Dolnej Wisły” na lata 2016-2023.

Wróć