Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo”

h8jjCqYXHSP4lwF9xaTSdujhq9wXVf+P1H0Zqp0B602MoAAAAAElFTkSuQmCC

Projekt finansowany jest ze źródeł Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w  oszczędzanie energii”

Celem operacji jest wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo.

Zakres operacji:  zaprojektowanie, wykonanie i przekazanie do użytkowania kompletu prac związanych z rozbudową i przebudową urządzeń instalacji technologicznych służących do produkcji i magazynowania wody uzdatnionej oraz zasilania w wodę sieci wodociągowej, w rejonie oddziaływania SUW w miejscowości  Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo.

Wróć