Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków

wFWctYe5BFcUgAAAABJRU5ErkJggg==

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

6 lipca 2017 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr 00025-65150-UM0200093/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”.

Celem operacji jest budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, wpłynie na rozwój gospodarczy oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Zakres operacji:

  • zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę: 1,065 km,
  • systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych: 0,881 km,
  • przydomowa oczyszczalnia ścieków: 1 szt.

 

Koszty wynikające z Umowy o przyznanie pomocy:

Koszty całkowite: 2 102 402,58 zł

Koszty kwalifikowalne: 668 671,43 zł

Dofinansowanie: 425 475 zł (63,63%)

Termin zakończenia operacji: 31 lipca 2021 r.

Wykonawca budowy wodociągu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Rzęczkowo 48a, 87-134 Zławieś Wielka

Wykonawca budowy sieci kanalizacji sanitarnej: KENEZ Sp. z o.o., Al. Chopina 2/4, 87-800 Włocławek

 

Wróć