Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała

wFWctYe5BFcUgAAAABJRU5ErkJggg==

28 marca 2019 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego umowę nr. 00163-65151-UM020025/18 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawianą i w oszczędzanie energii”. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na starym nasypie kolejowym  w miejscowości Zławieś Mała, o długości 1,397 km.

Celem planowanej operacji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury transportowej – drogi gminnej, która łączyć się będzie z drogą o wyższej kategorii.

Koszty całkowite inwestycji I i II etap  – 705 915,10 zł

Koszty kwalifikowalne I i II etap – 705 915,10 zł

Całkowita wysokość dofinansowania – 449 173 zł ( tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Planowany termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji – XII 2020 r.

Planowany termin zakończenia drugiego etapu inwestycji – XII 2021 r.

Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 4,5 m z poboczem utwardzonym 2x0,25 m wraz z koniecznymi skrzyżowaniami i zjazdami.

Wróć