Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń

7otp0fdvkRjvyeD3iXh40KRpWO1NDQ0NDQGEVoOlJDQ0NDQ2NkNB2poaGhoaExMpqO1NDQ0NDQGBlNR2poaGhoaIyMpiM1NDQ0NDRGRtORGhoaGhoaI6PpSA0NDQ0NjZHRdKSGhoaGhsbIaDpSQ0NDQ0NjZDQdqaGhoaGhMTKajtTQ0NDQ0BgZTUdqaGhoaGiMzP8CrcShwE4WBAsAAAAASUVORK5CYII=

 

 

 

 

4 lipca 2018 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00308-6935-UM0210730/18 o przyznaniu  pomocy na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, w zakresie w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.

Kwota dofinansowania wynosi 253 407,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

12 kwietnia 2018 r. wyłoniony został wykonawca – Rafał Szymczak P.H.U. ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią.

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń. Przedmiotowa operacja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej klasy D o łącznej długości 996,79 mb. Droga obsługiwać będzie ruch lokalny miejscowości, a także przydrożne nieruchomości. Realizacja łączy obiekty użyteczności publicznej z siecią dróg publicznych ( DK80) i skraca czas dojazdu mieszkańców do w/w obiektów.

Wróć