Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Budowa z robudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo

25 maja 2016 r. Gmina Zławieś Wielka podpisała z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr. 00147-65151-UM0200127/16 o przyznaniu pomocy na realizację zadania „Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

15 czerwca w  wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

 Całkowita wartość projektu – 465 693,82 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych – 465 693,82 zł

Dofinansowanie -  296 320 zł  co stanowi  63,63% kosztów kwalifikowalnych

Przedmiotem projektu jest budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury transportowej – drogi gminnej, która łączyć się będzie z drogami o wyższej kategorii. Realizacja operacji wpłynie na skrócenie czasu dojazdu mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej jak również dojazdu do wielu miejscowości.

Wróć