Przejście do sekcji:

Dofinansowania Gminy

Organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydanie folderów ze szlakami rowerowymi

       Przedmiotem projektu była organizacja rajdu i festynu rowerowego w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów ze szlakami rowerowymi, pozwalający na poznanie dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego obszarów LGD "Podgrodzie Toruńskie". Rajd rowerowy połączony z festynem rodzinnym pozwolił na upowszechnienie tego sportu wśród społeczności lokalnej. Przewidziana trasa rajdu rowerowego dała możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi, które wzbogacają teren LGD "Podgrodzie Toruńskie".  Uczestnicy rajdu zobaczyli m. in. krzyż upamiętniający męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, Stawy Przysieckie, Centrum poświęcone Janowi Pawłowi II w Górsku, stary cmentarz ewangelicki w Zaroślu Cienkim, Zespół pałacowo - parkowy w Skłudzewie, Kościół w Łążynie. Przygotowane zostały foldery zawierające miejsca szczególnie istotne dla historii oraz trasy rowerowe, na których zaznaczone są najpiękniejsze okolice podkreślające walory turystyczne. Publikacja składa się z artykułów oraz zdjęć przedstawiających trasy rowerowe regionu. Miernikiem efektu przeprowadzonego przedsięwzięcia oraz wypromowania go była ilość osób przystępujących do rajdu. Podsumowaniem rajdu był festyn rodzinny połączony ze Świętem Plonów. Organizacja rajdu w trakcie dożynek miała na celu wykorzystanie frekwencji tego najpopularniejszego święta. Pozwoliło to na propagowanie aktywności fizycznej w każdej grupie wiekowej, społecznej oraz zwiększyło zasięg terytorialny. Rajd rowerowy spełnił główny cel, którym była organizacja imprez sportowo rekreacyjnych, natomiast festyn rodzinny jako impreza kulturalno-promocyjna idealnie dopełnił całości zadania. Połączenie tych dwóch elementów było niezbędne do osiągnięcia sukcesu projektu.

Rajd i festyn rowerowy odbył się 30 sierpnia 2014 r. Trasa rajdu obejmowała: Przysiek-Stary Toruń-Górsk-Czarne Błota-Zarośle Cienkie-Łążyn-Rzęczkowo-Skłudzewo-Zławieś Mała. Festyn odbył się terenie GOKiS w Złejwsi Małej. Impreza skierowana była do każdej grupy wiekowej oraz społecznej. Rajd rowerowy był imprezą o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym powalającym każdemu uczestnikowi na dopasowanie tempa do własnych możliwości. Rajd i festyn rodzinny były imprezami bezpłatnymi, nie była prowadzona żadna działalność zarobkowa dotycząca rajdu. W rajdzie wzięło udział 62 osoby. Uczestnicy festynu i rajdu poczęstowani zostali grillowaną kiełbasą oraz wzięli udział w zabawie tanecznej. Do udziału w rajdzie i festynie zostali dopuszczeni wszyscy chętni. W trakcie festynu dla chętnych przeprowadzone zostały konkursy i zabawy. Rajd i festyn rodzinny były imprezami bezpłatnymi. W konkursach premiowane były trzy pierwsze miejsca, pozostali uczestnicy dostali nagrody pocieszenia. Uczestnikom wręczono 70 nagród.

Wydrukowano  folder 1000 szt. format A5, 48 str. papier kredowany 130g/m2, okładka 300g/m2 oprawa kołonotatnik z pokazaniem szlaków rowerowych i opisem najciekawszych miejsc. Zamieszczona została mapa szlaków, w folderze zawarte są wszystkie informacje na temat walorów lokalnych, miejsc, zabytków i pomników przyrody, które uczestnicy rajdu poznają podczas trasy np. krzyż upamiętniający śmierć ks. Popiełuszki, kościół w Łążynie. Stworzenie takiego folderu pomoże zachęcić nie tylko mieszkańców naszej gminy do udziału w wycieczkach rowerowych. Folder ten przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Złewsi Wielkiej i udostępniany każdej zainteresowanej osobie.

Wskaźnik produktu i rezultatu został zachowany.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Zdjęcie 1
  • Zdjęcie 2
  • Zdjęcie 3
  • Zdjęcie 4
  • Zdjęcie 5
  • Zdjęcie 6
  • Zdjęcie 7
  • Zdjęcie 8
  • Zdjęcie 9
  • Zdjęcie 10

Wróć