Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2024

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Dofinansowanie obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nabór wniosków od 18 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy. 

Informacji o projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej pod numerem telefonu 56 674 13 41.