Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Ogłoszenie o naborze na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Stop dla smogu 2024”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2024”

Nabór wniosków prowadzony będzie od 18 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy.

Informacji o projekcie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej pod numerem telefonu 56 674 13 41.