Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W RAMACH PROGRAMU „STOP DLA SMOGU 2020”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2020”

Termin przyjmowania wniosków od 24 lutego do 6 marca 2020 r.

Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Gminy Zławieś Wielka pokój nr 20.

Informacji o projekcie udzielają pracownicy urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej pod numerem telefonu 56 674 13 36.