Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi

Gmina Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór wniosków trwać będzie od 4 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r. w godzinach pracy urzędu. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej pokój 20 I piętro.

Wszelkie informacje  na temat projektu i druki wniosków można uzyskać w Referacie Rozwoju i Promocji pokój nr 10 i 11 w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, pod numerami telefonu 56 674 13 36, 56 674 13 35, 56 674 13 41.

Regulamin i wzór wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny poniżej .