Przejście do sekcji:

Dofinansowania dla mieszkańców

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2024

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Ogłoszenie o naborze na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Stop dla smogu 2024”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2024”

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Ogłoszenie o naborze na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Stop dla smogu 2023”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2023”

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Utylizacja azbestu 2022

Wójt Gminy Zławieś Wielka z dniem 22.03.2022 r. ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2022 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu,

Ogłoszenie o naborze na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Stop dla smogu 2022”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2022”

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Utylizacja azbestu 20201

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest w 2021 roku. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu

Ogłoszenie o naborze na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka w ramach programu „Stop dla smogu 2021”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2021”

Ogłoszenie naboru wniosków na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Zławieś Wielka. Dofinansowanie obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W RAMACH PROGRAMU „STOP DLA SMOGU 2020”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2020”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA ZASILANYCH PALIWAMI STAŁYMI W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W RAMACH PROGRAMU „STOP DLA SMOGU 2019”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka, w ramach Programu „Stop dla smogu 2019”

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi

Gmina Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Protokół z losowania wniosków w sprawie naboru na dofinansowanie zdania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka" w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020".

Losowanie Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

Losowanie on line - link

 

LOSOWANIE ON LINE „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w związku z dużą ilością wniosków złożonych przez mieszkańców przekroczona została szacowana kwota dostępna w ramach projektu, publiczne losowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 21.04.2020r. o godz. 17.00. Ze względu na stan epidemii losowanie obędzie się w formie on-line, link do losowania zostanie opublikowany w dniu losowania przed godziną losowania, dostępny będzie na stronie www.zlawies.pl w dziale „Aktualności” oraz w dziale „Odnawialne źródła energii”.

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie naboru na dofinansowanie zdania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko—Pomorskiego 2014-2020.

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie naboru na dofinansowanie zdania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko—Pomorskiego 2014-2020.

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie naboru na dofinansowanie zdania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko—Pomorskiego 2014-2020.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” – edycja 3.

W związku z przystąpieniem do realizacji operacji w ramach Osi priorytetowej 3, działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza się nabór wniosków na dofinansowanie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Ogłoszenie o naborze w ramach projektu pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza nabór wniosków w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gminy Zławieś Wielka”.

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu po nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”

Protokół z rozpatrzenia wniosków w sprawie uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu po nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowej 3, działanie 3.1 regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Nabór uzupełniający wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka"

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka". Nabór wniosków trwać będzie od 9 kwietnia 2018 roku do 16 kwietnia 2018 roku. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 11 (Referat Rozwoju i Promocji) w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, w godzinach pracy urzędu.
Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Referacie Rozwoju i Promocji pokój nr 10 i 11 (parter) w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, pod numerami telefonu 56 674 13 35, 56 674 13 36, 56 674 13 41 lub 56 678 09 13 wewnętrzny 35, 36 lub 41

„Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz powietrznych pomp ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16]

Protokół z rozpatrzenia wniosków W sprawie naboru wniosków na dofinansowanie zadania pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi priorytetowej 3, Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

Dokonano oceny formalnej złożonych wniosków na podstawie Regulaminu naboru wniosków. Nr wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną oraz znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zweryfikowane pod względem możliwości montażu instalacji na wskazanej przez właściciela nieruchomości, pozytywna weryfikacja techniczna ostatecznie kwalifikuje przedmiotową nieruchomość. Możliwości techniczne sprawdzane będą w dniach 03 – 14 kwietnia 2017r.

Przedłużenie terminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka"

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej przedłuża termin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka" do dnia 10 marca 2017 roku. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 11 (Referat Rozwoju i Promocji) w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, w godzinach pracy urzędu.

Nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka"

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka". Nabór wniosków trwać będzie od 14 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku. Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 11 (Referat Rozwoju i Promocji) w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie instalacji prosumenckich w ramach odnawialnych źródeł energii

W dniu 18 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Poniżej przedstawiamy prezentację oraz wstępne założenia projektu.

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę operacji, zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych o mocy do 4 KW 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 kwietnia 2015r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w terminie od 11 maja 2015 roku do 25 maja 2015 roku do godziny 12:00.