Przejście do sekcji:

Władze Gminy

WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
Marcin Swaczyna
pokój nr 20 - I piętro
 tel. 56 674-13-11
e-mail: ug@zlawies.pl

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 16:00

 

Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka
Joanna Wałecka
pokój nr 20 - I piętro
tel. 56 674 13 11
e-mail: joanna.walecka@zlawies.pl

Sekretarz Gminy Zławieś Wielka
Grażyna Krystosiak

pokój nr 22 - I piętro
tel  56 674 13 22,
e-mail: grazyna.krystosiak@zlawies.pl

Skarbnik Gminy Zławieś Wielka
Justyna Brzozowska
 pokój nr 34, II piętro
tel. 56 674 13 30
 e-mail: justyna.brzozowska@zlawies.pl