Przejście do sekcji:

Dla przedsiębiorców

Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, w ramach którego oferowane jest wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.
Masz pomysł na biznes?
Pomożemy go Tobie zrealizować, dzięki otrzymanemu wsparciu w formie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej firmy oraz wsparciu doradczo-szkoleniowym umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem projektu może być jedynie osba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:
•         Wiek powyżej 29 lat,
•        Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko - pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
•        Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich
miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

Szczegółowe informacje  pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem:  a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - pomorskiego 2014-2020.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Plakat

Wróć