Przejście do sekcji:

Dla rolników

Ruszają nabory w ramach KPO

W połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – poinformował dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Beneficjenci

Pierwsze cztery nabory będą skierowane do rolników i przetwórców.

Wsparcie przetwórstwa

Rolnicy chcący korzystać ze wsparcia na przetwórstwo, będą mogli starać się o wsparcie do 500 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa lub akwakultury.  Poziom wparcia wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie dla MSP przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury zależne jest od wielkości zakładu przetwórczego i wynosi dla:

  • zakładu mikro  – do 3 mln zł;
    zakładu małego  – do 10 mln zł;
    zakładu średniego – do 15 mln zł.

Kolejne nabory dla rolników

Są adresowane wyłącznie do rolników. Jedno dotyczy wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, a drugie rolników uprawiających chmiel – poinformował wicepremier.

Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

Zasady będą następujące:

Wsparcie będzie rozliczane ryczałtowo.
Stawka pomocy wynosi 40 zł/m2.
Maksymalna powierzchnia pokrycia dachowego możliwa do objęcia wsparciem wynosi 500 m2.
Wsparcie producentów chmielu

– Ostatni, czwarty nabór dotyczy w największej mierze rolników z województwa lubelskiego, bo głównie tam jest uprawiany chmiel – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Zasady:

Wsparcie wynosi do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku młodego rolnika i do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych rolników.
Pomoc dotyczy wymiany tyczek chmielowych, które były impregnowane kreozotem.
Wysokość pomocy wynosi:

  1. 102 217,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez młodych rolników
  2. 73 012,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne
  3. 117 661,6 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez młodych rolników tj. do 40 lat włącznie
  4. 84 044,0 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne


Łączna, maksymalna powierzchnia uprawy chmielu, która może zostać objęta wsparciem to 5 ha.

Gdzie składać wnioski

– To jest początek uruchamiania naborów wniosków w ramach KPO i jak inne instrumenty wsparcia, również i te wnioski będą obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Ogólna wysokość środków w ramach KPO

17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała Decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego budżet wynosi 35 363 500 000 EUR, tj. wg kursu 1 EUR = 4,4819 PLN, 158 471,836 mln PLN.

Szczegóły na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszaja-nabory-w-ramach-kpo