Przejście do sekcji:

Dla rolników

XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Wzorem lat ubiegłych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona zostanie dwuetapowa XXXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej. Eliminacje powiatowe odbędą się 30 września 2022r. o godz. 10.00 w Zespole Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Organizatorem olimpiady jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Współorganizatorem jest Powiat Toruński.

Celem olimpiady jest krzewienie wiedzy wśród młody rolników, która przyczyni się do upowszechniania postępu w rolnictwie. Uczestnikami olimpiady mogą być młodzi rolnicy w wieku 18-40 lat, właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Plakat Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Wróć