Przejście do sekcji:

Dla rolników

XXI Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

Szczegóły na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/zdobadz-stypendium-pomostowe-na-i-rok-studiow/#post-16138

 

Wróć