Przejście do sekcji:

Dla rolników

Szkolenia online z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży serdecznie zaprasza rolników do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line.

Aby wziąć udział w wybranym wydarzeniu należy otworzyć podany link i się zarejestrować. Następnie otrzymają Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji i możliwość dołączenia do spotkania.

  1. Dobrostan zwierząt w ramach PROW 2014-2020 i ochrona zwierząt w gospodarstwie rolnym- prawa i obowiązki (26.03.2021, godz. 10:00).

https://kpodr.clickmeeting.com/dobrostan-zwierzat-w-ramach-prow-2014-2020-ochrona-zwierzat-w-gospodarstwie-rolnym-prawa-i-obowiaz/register?_ga=2.50488745.1087375482.1614513645-1447814249.1601988734

  1. Wsparcie w ramach PROW 20214-2020 dla gospodarstw rolnych (31.03.2021, godz.10:00)

https://kpodr.clickmeeting.com/wsparcie-w-ramach-prow-2014-2020-dla-gospodarstw-rolnych-/register?_ga=2.98472599.927869892.1615107142-1447814249.1601988734

  1. Porównanie metod uprawy zbóż ozimych i jarych - zalety i wady (tradycyjne, uproszczone, siew bezpośredni), (29.03.2021, godz. 10:00).

https://kpodr.clickmeeting.com/porownanie-metod-uprawy-zboz-ozimych-i-jarych-zalety-i-wady-tradycyjne-uproszczone-siew-bezposr/register?_ga=2.99023126.927869892.1615107142-1447814249.1601988734

  1. Wdrażanie programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (30.03.2021, godz. 10:00).

https://kpodr.clickmeeting.com/wdrazanie-programu-dzialan-majacych-na-celu-zmniejszenie-zanieczyszczenia-wod-azotanami-pochodzacymi/register?_ga=2.58301090.927869892.1615107142-1447814249.1601988734

 

W przypadku pytań

Anna Trepanowska PZDR Toruń

tel. 723 340 227, 56 675-22-60

Wróć