Przejście do sekcji:

Dla rolników

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH KUJAWSKO – POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 113

W ZŁEJWSI WIELKIEJ

 

informuje, że:    
 

 1. zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Toruńskim będą przyjmowane w dniach:     

  - 2 lipca 2019 r. w godzinach od 15.00 do 17.00,
  - 5 lipca 2019 r. w godzinach od 12.00 do 14.00 

  w sali nr 31 /II piętro/ Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7.    

   
 2. termin zgłaszania kandydatów upływa 5 lipca 2019 r.
   
 3. druki niezbędne do prawidłowego zgłoszenia kandydatów można pobrać w biurze nr 23 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku - www.kpir.pl.

Ponadto przypomina się, że:

Wybory do Rad Powiatowych Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej odbędą się 28 lipca 2019 r. /niedziela/

w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Gmina Zławieś Wielka tworzy dwumandatowy okręg wyborczy.

 

Lokal wyborczy mieścić się będzie

w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej

 

Wróć