Przejście do sekcji:

Dla rolników

Spotkanie infromacyjne pt. ,,Zasady wypełniania e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 oraz nowe zasady wymogu zazielenienia’’

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży

Serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.

,,Zasady wypełniania e-wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 oraz nowe zasady wymogu zazielenienia’’

Szkolenie odbędzie się 12.03.2018 (poniedziałek) o godz. 900

w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka (sala II piętro)

 

ZAPRASZAMY!!!

Wróć