Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

BdRRxdM0j4QLAAAAAElFTkSuQmCC

12 września 2018 r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.3.22.2018 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka” nr RPKP.03.05.02-04-0002/18 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu, w tym kwota kwalifikowalna: 442 055,05 zł

Dofinansowanie: 375 746,79 zł (85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Zakres robót:

- wymiana 277 opraw oświetleniowych na istniejących słupach na oprawy ze źródłem LED,

- wymiana 11 słupów 4,5 m bez fundamentów na 6 m z fundamentami prefabrykowanymi,

- montaż wysięgników w ilości 64 szt. o wysokości 1 m i ramieniu 0,5 m.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetlenia ulicznego. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, osób korzystających z infrastruktury drogowej.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..