Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

  • -

26 maja 2017 r. została podpisana Umowa nr WP-II-B.433.3.30.2017 o  dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka” Nr  RPKP.03.05.01-04-0007/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu: 1 343 797,78 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 259 642,03 zł

Dofinansowanie: 1 007 713,62 zł (80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka, tj. Szkoły Podstawowej w Łążynie oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację przedmiotowych budynków użyteczności publicznej.

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..