Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

1) kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kserokopią dokonania opłaty a jego korzystanie (w przypadku zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka wystarczy podać numer  zezwolenia);

2) zgodę organizatora imprezy.

Opłaty:     

Opłata za jednorazowe zezwolenia jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.   

  • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do  18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),  
  • 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.

 

Rachunek bankowy:

Odbiorca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

BS Toruń O/Zławieś Wielka

21 9511 0000 2005 0025 0320 0001

 

Termin załatwienia sprawy:

do 14 dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018.2137 t.j. z dnia 2018.11.14)

 

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..