Urząd Gminy Zławieś Wielka

Nagłówek

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Menu

Menu

Menu

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” – edycja 3.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
WÓJTA GMINY Zławieś Wielka

z dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” – edycja 3.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem do realizacji operacji w ramach Osi priorytetowej 3, działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza się nabór wniosków na dofinansowanie instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii.

§ 2.  Wnioski będą przyjmowane w terminie od 24 lutego do 06 marca 2020r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

§ 3. Szczegółowe zasady przyjmowania wniosków i udziału w realizacji operacji oraz wzór wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami określa regulamin naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wstecz

Banery

Kontakt

[obiekt mapy]
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 956-18-57-719, REGON: 000547112
 
Dane do faktury: Gmina Zławieś Wielka,
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
NIP: 879 246 99 51

tel/fax.: 56 678 09 13, tel.: 56 674 13 11

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek 7:00-15:15
wtorek: 8:00-16:15
piątek 7:00-14:00

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny..