Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi (dostępne na stronie internetowej www.zakolewisly.pl), życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 13 czerwca do 13 lipca 2024 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września  2024 a 31 grudnia 2024 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków:

Anna Pawlak koordynator programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 605-889-578, adres mailowy : a.pawlak@zakolewisly.pl

Patrycja Łada Asystent Koordynatora programu „Działaj Lokalnie” Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, nr tel. 796-757-161, adres mailowy : p.lada@zakolewisly.pl.

Cel programu

1.      Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.

2.      W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

 

wd31FQDJvs8dgVBZnNwCINnpbUcgVBYNANna2hEIbX4VAMnagSMQKldNBUCyduAIhMqnxzsAJHvy0BEIlbPhHgDJRgeOQMgGA9hgbDCADcYGA2CDscEANhgbDIANxgYD2GBsMAA2GBsMYIOxwQA2GGwwgA3mn9zgj7tPAUj26LkjEPoB6lWI9bdz0i4AAAAASUVORK5CYII=