Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu

W związku z rozpoczęciem okresu letniego, zwierzęta gospodarskie i domowe narażone są na niekorzystne warunki pogodowe w postaci wysokich temperatur i upałów. Przegrzanie, oparzenia słoneczne i udar to tylko niektóre przykłady tego, jak zwierzęta mogą ucierpieć w skutek działania wysokiej temperatury w najcieplejszy okresie roku.