Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Od lipca rusza nabór wniosków o 300 plus

Od 1 lipca ZUS zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie wyprawki dla ucznia z programu „Dobry Start” na nowy rok szkolny 2024/2025. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie: przez aplikację mZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

 To już czwarty rok, gdy wnioski o świadczenie 300 plus rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tylko w ubiegłym roku w całym kraju świadczenie otrzymało ponad 4,6 mln dzieci, w województwie kujawsko-pomorskim niemal 247 tys. Najwięcej świadczeń wypłacono  w województwie mazowieckim – 707,6 tys. oraz w województwie śląskim- 522,7 tys., najmniej  w województwie opolskim – 104,4 tys.

Dofinansowanie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dzieci rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci  z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych również są uprawnieni do świadczenia, jeśli górną granicę wieku, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym. Wsparcie finansowe nie przysługuje natomiast na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 Wnioski o 300 plus na zakup np. podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych przyjmowane będą od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Uprawnieni do składania wniosków o świadczenie są: rodzice, opiekunowie faktyczni, opiekunowie prawni, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych.

Samo złożenie wniosku jest bardzo proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać dane takie jak: prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.  Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko  w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po  30 listopada. W innym przypadku, jeśli rodzic się spóźni, to straci pieniądze.

 Aby szybko i sprawnie złożyć wniosek, warto skorzystać z aplikacji mobilnej mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS wniosek o świadczenie 300 plus, mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.