Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Informacja o działalności na terenie firmy Marwit

W związku z pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców gminy odnośnie działalności odbywającej się w budynkach na terenie byłej firmy Marwit, informujemy iż w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Zławieś Wielka wraz z Przewodniczącą Rady Gminy oraz Syndykiem Masy Upadłościowej podjęli się wyjaśnienia sytuacji na spotkaniu z przedstawicielami firmy dzierżawiącej ww. budynki. W trakcie spotkania na terenie Marwitu, firma zapewniła, iż zajmuje się przechowywaniem komponentów do produkcji karmy dla zwierząt. Nie planuje ona podjęcia działalności produkcyjnej, a jedynie korzysta z powierzchni magazynowych.

W przypadku zmiany charakteru działalności i rozwinięcia produkcji uciążliwej dla mieszkańców gminy, Syndyk Masy Upadłościowej zapewnił, iż będzie współpracował z przedstawicielami Urzędu Gminy w celu rozwiązania niekorzystnej dla gminy sytuacji.