Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Zaproszenie na szkolenie ASF

W związku z wystąpieniem na terenie województwa Kujawsko- Pomorskiego pierwszego ogniska ASF u dzika Powiatowy Lekarz Weterynarii zaprasza hodowców trzody chlewnej na szkolenie z zakresu bioasekuracji celem wzmocnienia ochrony przed afrykańskim pomorem świń na terenie powiatu.

Szkolenie odbędzie się w  dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 10:00 w sali nr  31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.


                                                    Wójt
                                                     /-/ Marcin Swaczyna