Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w wyniku gradobicia 2024

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Zławieś Wielka w miejscowościach SKŁUDZEWO, GIERKOWO, CICHORADZ niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest grad istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych położonych na wymienionym obszarze. 
Wnioski przyjmowane są do dnia 21 CZERWCA 2024 r.
Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej – pokój nr 3 jak również na stronie internetowej www.zlawies.pl (AKTUALNOŚCI) 
UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.


                                                    Wójt
                                                     /-/ Marcin Swaczyna