Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Przebudowa drogi na Stanisławkę

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, iż prowadzone są prace związane z przebudową drogi na Stanisławkę do Skłudzewa etap II. Prace będą polegały na poszerzeniu poboczy, powodując utrudniania w ruchu na odcinku od kanału w stronę Stanisławki.

Od dnia 21.11.2023 do 01.12.2023 r. nastąpi całkowite zamknięcie wskazanego odcinka drogi w godzinach od. 7:30 - 16:30 (Linią czerwoną zaznaczono odcinek drogi bez możliwości przejazdu). Dojazd mieszkańców do posesji we wskazanych godzinach w uzgodnieniu z firmą Bogmar pod nr tel. 664 067 334.
Zakończenie prac planowane jest na 15.12.2023 r.

Wróć