Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Informacja o wypłacie świadczeń rodzinnych

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje iż wypłata świadczeń rodzinnych ( w tym zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przyznanego na okres zasiłkowy 2020/2021 dla osób które otrzymały decyzję przyznającą prawo do tych świadczeń )  za miesiąc listopad br. nastąpi dnia 23 listopada 2020 r.

O terminie wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ poinformujemy odrębnym komunikatem.

Wróć