Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Informacja o utrudnieniach w ruchy na ul. Cedrowej w Starym Toruniu

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 18-20.11.2020 będą prowadzone prace związane z układaniem podbudowy z kamienia łamanego oraz warstw bitumicznych co może wpłynąć na utrudnienia w przejezdności bądź też czasowo uniemożliwić tą przejezdność ulicą Cedrową w Starym Toruniu na odcinku 0+000 – 0+700.

Wróć