Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Informacja o pracy Urzędu Gminy od dnia 19.10.2020 r.

UWAGA!!!  Zmiany w funkcjonowaniu urzędu gminy

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz objęciem powiatu toruńskiego strefą czerwoną od 19 października 2020 wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej w kraju ograniczony zostaje wstęp interesantów do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Prosimy o załatwianie spraw pocztą tradycyjną, poprzez e-puap, e-mailowo lub telefonicznie.

Wykaz numerów telefonów do poszczególnych pracowników i referatów urzędu gminy znajduje się tutaj: https://www.zlawies.pl/9037,referaty . Adres e-mail: ug@zlawies.pl, Elektroniczna skrzynka podawcza: /w11bvlm80l/SkrytkaESP.

W razie konieczności dostarczenia papierowych wersji dokumentów należy je wysłać pocztą lub zostawić w skrzynce w korytarzu przy wejściu do budynku urzędu gminy. Wszystkie dokumenty złożone w skrzynce przejdą dobową kwarantannę.

Wizyta w urzędzie gminy będzie możliwa jedynie w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Interesanci będą przyjmowani:

  • w sprawach: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w biurach nr 15 i 16 na I piętrze,
  • w pozostałych sprawach - w punkcie przyjęć utworzonym na parterze budynku.

W tym samym czasie mogą być obsługiwani:

  • 1 interesant w punkcie przyjęć na parterze,
  • 1 interesant w biurze nr 15 lub 16 na I piętrze.

Podczas pobytu w urzędzie należy bezwzględnie stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Każda osoba odwiedzająca urząd gminy zostanie wpisana do Ewidencji wejść do Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz datę i godzinę wejścia do urzędu.

Wróć