Przejście do sekcji:

Wszystkie aktualności

Szkolenie nt. rolniczego handlu detalicznego

W dniu 18 lipca 2020 r. w Domu Kultury w Górsku odbedzie się szkolenie dot. rolniczego handlu detalicznego, realizowane przez Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes w ramach projektu „Rolniczy handel detaliczny – aktywizacja rynkowa dla członków  KGW”.

Szkolenie ma charakter zamknięty.

Szczegóły dotyczace projketu na stronie https://pro-biznes.eu/#

Wróć